Tienda - 14D9* – Touch Polaroid Q1010 / SMARTAB ST1009X – C168253E6-DRFPC397T-V1.0