Tienda - 8E10 – Touch Sky Elite 7.0l / Polaroid Pmid704g4 / zhpg-0376-r1-b / ZLD0700270716-F-B / Wj932 fpc v1.0