Tienda - 7C1 TOUCH Lenovo A3000 / MCF-070-0834-V4.0