Tienda - 3D3* TOUCH Voxson Quad core DIM 743-8 / VANGUARD 2 785TB4 / FPCA-79D4-V01 / FPCA-79D4-V02 / MF-637-079F-3 FPC